!
, ?..
, , …
, , ,
- ! ...
-
ӣ -
, , ӣ
,
...
-
  ...
?! ̣   -
     !
   ݣ  !
. 1069