!
, . . , - ,
ӣ .
...
- ?
- , .
( )
... ͣ
?
- , ?
- ...
- , ... !
,
,
,
,
,
...
    ,
 ,   !   ... ,   ...
   -16
 ,
. 107