!
, ޣ , --...
PSYCHOMETAL
-
- ... .
... ...
:
- ӣ, , ... - ,
, - ...
:
- ӣ ! - .
: - , ,
...
« !» -
« ...» - - « ݣ ,
ͣ»
   ,  ,      ...
-
     , !
. 982