!
- ?
-
: -
...
...
:
...
:
ۣ .
. , .
ӣ .
:
,
: - «
… , !» : «
», , ,
, ݣ : « ԣ
!». .
buratiniza
         ! -  , ...
!
. 605